Vad är tillåtet på nätet?
Kurs 16 april 2010 med början kl 13.00


Vad är egentligen tillåtet att göra på nätet? Det ska universitetslektor Jan Strid reda ut för oss.

Det finns en rad lagar och förordningar som reglerar olika medier.

Det stora problemet är att det inte finns några etiska regler på nätet, menar Jan.

Eftersom det går att vara anonym på nätet och eftersom servrarna kan finnas i utlandet är det svårt att komma åt personerna bakom, säger Jan Strid.
Han tycker att det är en väldigt otrevlig ton ute på nätet där allt fler blir uthängda och påhoppade. Ett stort problem är bilder av unga tjejer som, i mer eller mindre pikanta situationer, läggs ut på nätet.

Kursföreläsare

Jan Strid Universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap vid JMG

Forskningsområden: Radio, medieanvändning.

Undervisningsområden: Internkommunikation, medielagstiftning, kommunikationsvetenskap, vetenskapsteori och forskningsmetod.

Jan Strid har arbetat till och från inom Dagspresskollegiet sedan början av 1980-talet. Hans inriktning var till en början lokala läsarundersökningar men sedan mitten av 1980-talet har han varit ansvarig för analyser av de återkommande studierna av hur allmänheten i Sverige bedömer viktigheten hos dagspressens innehåll. Jan Strid analyserar sedan mitten av 1980-talet även svenskarnas radiovanor.

Jan Strid är en populär och återkommande föreläsare som på sitt engagerade sätt får alla intresserade av allt som rör media och dess roll i samhället.

FOTO: CALLE BJÖRNED