Testamente

Beroende på i vilken familjesituation man befinner sig i kan det finnas skäl till att upprätta testamente.

Oavsett vilket skäl som finns för att skriva testamente bör privatpersoner söka sakkunnig hjälp.

Det uppstår alldeles för ofta situationer där felaktigt skrivna testamenten inte får avsett utfall på grund av att man inte har anlitat sakkunnig.

Testamentet bör förvaras på ett tryggt ställe, helst i bankfack.

Testamente är den enda handlingen med lagstiftat krav på bevittning.

Kontakta mig för upprättande av testamente.