Äktenskap/Samboavtal

Äktenskapsförord är ett avtal mellan makar som kan ingås såväl före som under äktenskapet. Genom att upprätta ett äktenskapsförord kan makarna bestämma att egendom som annars skulle bli giftorättsgods vid en bodelning istället ska vara egendom till en av de två makarna.

Äktenskapsförord måste registreras vid tingsrätten för att vara giltigt.

Sambolagens bodelningsregler omfattar bara egendom, exempelvis gemensamt bohag och bostad som har anskaffats för gemensamt bruk. Detta oavsett vem av samborna som har köpt och betalat egendomen. Övriga tillgångar som respektive sambo har delas således inte mellan paret. Genom att upprätta ett samboavtal kan man undanta viss eller all egendom från att ingå i en sambodelning.

En av de viktigaste skillnaderna mellan att vara gift och sambo är att sambor inte ärver varandra enligt lag.

Kontakta mig för att hjälpa Dig på bästa sätt.