Hästjuridik

Intresset för ridsporten verkar bara öka. Allt fler väljer att köpa egen häst. Samtidigt ökar tvisterna vid hästköp.

I lagens mening är en häst en ”lös sak” och beroende på omständigheterna vid köp/försäljning är det antingen köplagens, köp mellan privatpersoner, eller konsumentköplagens regler, köp mellan näringsidkare och privatperson, som gäller.

Om hästen av köparen uppfattas med fel eller inte uppfyller de krav och önskemål som ställdes vid köpet och som anses ha utfästs kan köparen ha rätt till att häva köpet eller få byta häst om köpet har gjorts hos en hästhandlare.

För undvikande av missförstånd är det viktigt att skriva ett kontrakt mellan parterna samt att hästen är veterinärundersökt innan köpet. Både att köpa och sälja häst omfattas av ett stort ansvar och kräver stor kunskap av både köpare och säljare.

Jag har bred kompetens inom hästjuridiken och kan hjälpa till med alla slags frågort som kan uppstå i samband med köp och försäljning av häst.