Bouppteckning/Arv

Arvsrätten ett av de mest komplicerade rättsområdena i svensk lagstiftning. Det är lätt att underskatta dess svårigheter varför det är viktigt att ha sakkunnig hjälp.

Den viktigaste handlingen vid ett dödsfall är bouppteckningen. Bouppteckningen ska upprättas inom tre månader från dödsfallet och senast inom en månad från upprättandet insändes till skatteverket för registrering.

För att upprätta en korrekt bouppteckning måste man ha gedigen kunskap.

När bouppteckningen är registrerad kan boets avveckling påbörjas.

Arvskiftet lyder under särskilda formkrav. Om det är mer än en delägare i dödsboet ska det enligt lag upprättas ett arvskifte.